KOMPETENCIJA | SPRENDIMAI | REZULTATAS


Kontaktai Darbai

Ligoninių vaistinių programinė įranga

 • Vaistų ir medicinos paskirties prekių pasiūla
 • Vaistų ir medicinos paskirties prekių prieinamumo informacija
 • Sutarčių apskaita
 • Sutarčių kontrolė
 • eUžsakymai
 • eSąskaitos

gydytojams.vaistai.lt

 • Elektroninis vaistų žinynas sveikatos priežiūros specialistams
 • Kompensuojami vaistai
 • Kompensuojamos medicininės paskirties prekės
 • A, B, C kompensavimo sąrašai
 • Vaistų paskyrimo tvarka
 • Receptų rašymas
 • Elektroninių receptų rašymas
 • Prekių aprašymai
 • Preparatų charakteristikų santraukos
 • Artimiausios vaistinės, kuriose galima įsigyti prekes

Vaistinių programinė įranga

 • Prekių apskaita
 • Buhalterinė apskaita
 • eReceptas
 • Interacija su iMAS
 • Vaistų ir vaistinės prekių pasiūla
 • Prekių aprašymai
 • eUžsakymai
 • eSąskaitos

Vaistai.lt

 • Prekių aprašymai
 • Informacija, kuriose vaistinėse galima įsigyti prekę
 • Elektroninių parduotuvių sąrašas
 • Kainų palyginimai
 • Vaistų kainų istorija
 • Vaistinės
 • Straipsniai sveikatos temomis

Atstovybėms

 • Prekių pasiūla
 • Vaistų perkamumo statistika
 • Kainų palyginimas
 • Prekių prieinamumo informacija
 • Prekių lankomumo statistika

Didmeninkams

 • Pasiūlos rodymas
 • Pasiūlos matymas
 • eUžsakymai
 • eSąskaitos
 • Integracija su eSąskaita.eu

IT paslaugos

 • eUžsakymai
 • eSąskaitos
 • Programinės įrangos kūrimas

pirkis.lt

 • on-line aukcionai
 • prekių pardavimas
 • prekių pirkimas

eDelivery

 • SMP
 • AP

Skaitos kompiuterių servisas

Darbai


Dėl vaistų patekimo į teisėtą tiekimo tinklą prevencijos


Daugiau informacijos Suskleisti
vaistai.lt
EMVO
NVVO
SKS Vaistai

 

Europos parlamentas 2011 metų birželio 8 dieną patvirtino direktyvą 2001/83/EC, kur pažymėjo, kad falsifikuoti vaistai kelia didelę riziką viešam sveikatos sektoriui (2001/83/EC 7 punktas). Šioje direktyvoje buvo sudėlioti reikalavimai, kurių pagrindu, 2015 spalio 2 dieną buvo patvirtintas reglamentas (EU) 2016/161, kur buvo detalizuoti ir išplėsti techniniai reikalavimai sistemoms, užtikrinančioms falsifikuotų vaistų kontrolę. Pagal šį reglamentą, su keliomis išimtimis, visų šalių narių didmeniniai vaistų platintojai ir vaistinės turi užtikrinti falsifikatų kontrolę nuo 2019 vasario 9 dienos.

Medikamentus gavę didmenininkai ir vaistinės, ligoninės bei kitos sveikatos apsaugos paslaugas teikiančios įstaigos bus atsakingos už jų patikrinimą. Jie turės įsitikinti, kad vaistai yra registruoti duomenų kaupykloje, o juos pardavus – išregistruoti ir taip užtikrinti, jog produktai nebus perparduodami.*

Medikamentų statuso pakeitimai gali apimti medikamentų pakuočių išdavimą, pakuočių „užšaldymą” tolimesniam tyrimui, pakuočių sunaikinimą, jų vagystės užfiksavimą ir pakuočių eksportavimą į trečiąsias šalis. Nacionalinės verifikacijos sistemos duomenų kaupykla gali sudaryti galimybę pakuotes apipavidalinti kaip pavyzdžius, įskaitant ir nemokamus mėginius.*

Atsižvelgiant į Europos parlamento ir tarybos direktyvą „2011/62/ES dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtų vaistų patekimo į teisėtą tiekimo tinklą prevencijos“, Skaitos kompiuterių servisas UAB (SKS) siūlo IT paslaugas, kurių pagalba būtų užtikrinamas direktyvoje numatytų reikalavimų techninių sprendimų įgyvendinimas.

SKS, kaip IT kompanija, daugiau nei 20 metų kaupianti patirtį farmacijos rinkoje, gali pasiūlyti IT sprendimus, kurių pagalba vaistų falsifikatų kontrolės įgyvendinimas farmacijos rinkoje veikiančioms kompanijoms vyktų sklandžiai.

Esant poreikiui, vaistų falsifikavimo sistemos duomenys gali būti kaupiami, integruojami su klientų naudojamomis sistemos.

Tam, kad galima būtų galima naudotis nacionaline vaistų verifikavimo sistema, sukurtas sprendimas turi būti sertifikuojamas.

SKS – sertifikuotas vaistų falsifikavimo sistemos IT paslaugų tiekėjas!

 

*Informacijos šaltinis: http://nvvo.lt/apie-sistema/

Skaitos kompiuterių servisas UAB

K.Petrausko g. 19A, Kaunas

+370 37 330220

info@vaistai.lt

 

Kontaktiniai asmenys:

Jonas Žalinkevičius | +370 655 09449 | jonas@vaistai.lt

Marius Leicmonas | +370 650 93764 | marius@vaistai.lt

Skaitos kompiuterių servisasIntegracija su "E. Sąskaita"


Daugiau informacijos Suskleisti

Glaudžiai bendradarbiaudami su VĮ „Registrų centras“ palaikomos E.Sąskaitos plėtotojais mes kartu su UAB "Sistemų integracijos sprendimai" sukūrėme visiškai automatizuoto E.Sąskaitų pateikimo sprendimą įmonėms, parduodančioms prekes ir paslaugas viešajam sektoriui.

Mūsų klientai nuo šiol automatiškai ir tiesiogiai pateikia savo sąskaitas faktūras į E.sąskaita.eu sistemą. Dokumentai yra apdorojami be jokių papildomų veiksmų ar funkcinių klavišų paspaudimo.

Sprendimas sklandžiai veikia ir jau sulaukė palankaus klientų vertinimo.

„Skaitos kompiuterių servisas“ sėkmingai naudodamasis sprendimo teikiamomis galimybėmis jau siūlo savo klientams ne tik paprastą, bet ir saugų būdą pateikti elektronines sąskaitas savo įmonėms-partnerėms.

Dar daugiau, nuo šiol įmonės darbuotojai gali automatiškai prisijungti prie „Skaitos kompiuterių serviso“ sistemos https://market.vaistai.lt prieigos, kurioje ir jiems, ir įmonės klientams patogu peržiūrėti savo sąskaitų faktūrų statusą ir būklę bendrojoje E.sąskaita.eu sistemoje.

Tikimės ateityje pasiūlyti ne tik automatizuotą sąskaitų faktūrų pateikimo sistemą tiekiančiosioms įmonėms, bet ir perkančiosioms įmonėms patogią galimybę sąskaitas faktūras automatiškai importuoti iš e.Sąskaita.eu į savo apskaitos sistemas.

Skaitos kompiuterių servisas

Skaitos kompiuterių servisas UAB

+370 37 330220

info@vaistai.lt

Skaitos kompiuterių servisas

Sistemų integracijos sprendimai UAB

+370 5 240 2250

info@sis.ltEuropos Sąjungos bendrai finansuotas projektas „e. Invoicing Cross Border LT“


Daugiau informacijos Suskleisti

Europos Sąjungos bendrai finansuota

Valstybės įmonė Registrų centras kartu su partneriais Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, UAB „Alna Software“, UAB „Skaitos kompiuterių servisas“, UAB „Sistemų integracijos sprendimai“ ir Asociacija „Infobalt“ 2017 m. rugsėjo mėn. pradėjo įgyvendinti Europos infrastruktūros tinklų priemonės finansuojamą projektą „e. Invoicing Cross Border LT“ (toliau – e. Invoicing).

Šiuo metu informacinė sistema „E. sąskaita“ suteikia galimybę prekių, paslaugų ir darbų tiekėjams, vykdantiems viešųjų pirkimų sutartis, teikti ir gauti elektronines sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus bei avansines sąskaitas internetu. Nepaisant to, informacinėje sistemoje kol kas nėra galimybės keistis dokumentais su ES šalių subjektais. Dėl to gali kilti kliūčių tarptautinei prekybai, nes vienu metu Europoje egzistuoja keli skirtingi teisiniai elektroninių sąskaitų faktūrų reikalavimai ir techniniai standartai, o ES šalių nacionalinių sistemų sąveikumas yra nepakankamas arba jo apskritai nėra.

Atsižvelgiant į Europos Parlamento 2014 m. balandžio 16 d. patvirtintą Direktyvą nr. 2014/55/EU, e. Invoicing projekto apimtyje planuojama sukurti elektroninių sąskaitų apsikeitimo tarp Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos šalių ūkio subjektų, dalyvaujančių viešuosiuose pirkimuose, technines galimybes.

Projekto apimtyje planuojama įgyvendinti šias veiklas:

 1. Išanalizuoti verslo ir valstybės institucijų poreikius, esamą teisinę bei techninę bazę;
 2. Parengti būtinų teisės aktų pakeitimų projektus;
 3. Parengti reikiamą techninę infrastruktūrą, įgalinančią Europos Sąjungos šalių ūkio subjektus keistis sąskaitomis su Lietuvos Respublikos ūkio subjektais;
 4. Modernizuoti informacinę sistemą „E. Sąskaita“ sukuriant integraciją su Europos Sąjungos dokumentų apsikeitimo tinklo prieigos tašku (angl. Access point);
 5. Parengti mokymosi medžiagą vartotojams lietuvių ir anglų kalbomis;
 6. Viešinti projekto metu planuojamus ir pasiektus rezultatus.

Įgyvendinamo projekto vertė: 993 000 eurų, iš kurių partnerių nuosavas įnašas – 249 000 eurų.

Projekto veiklas planuojama įgyvendinti iki 2018 m. rugsėjo mėn.

Apie mus


Skaitos kompiuterių servisas UAB - informacinių technologijų kompanija, nuo 1996 metų aktyviai veikianti farmacijos rinkoje, teikianti informacinių sistemų kūrimo, diegimo, priežiūros, konsultavimo ir įvertinimo paslaugas šios rinkos subjektams.

SKS nuolat bendradarbiauja su Lietuvos Valstybinėmis institucijomis dėl informacijos apsikeitimo harmonizavimo, standarto palaikymo, kompetetingos informacijos apie vaistų rinką pateikimo.

SKS bendradarbiauja su Valstybine Maisto ir Veterinarijos tarnyba (VMVT) dėl teisingos informacijos apie maisto papildus pateikimo.

Informacinės sistemos SKS Vaistai naudotojai - vaistinės, gydytojai, ligoninės, poliklinikos, didmeniniai vaistų bei medicininės paskirties prekių tiekėjai, Lietuvos vaistų gamintojai, užsienio gamintojų atstovybės, kitos mažmeninės prekybos įmonės.

Specializacija bei ilgametis bendradarbiavimas su farmacinės rinkos dalyviais įgalino SKS dalintis sukaupta patirtimi ir žiniomis Jūsų profesionaliam darbui.


Kontaktai

Skaitos kompiuterių servisas UAB

K.Petrausko 19A, Kaunas

tel. +370 37 330 220

el. paštas: info@vaistai.lt

 

SKS IT tel. +370 37 323 201

el. paštas: info@sks.lt