KOMPETENCIJA | SPRENDIMAI | REZULTATAS


Kontaktai Darbai


EMVS Connector

 • Specializuotas įrankis vaistų rinkodaros teisių turėtojams darbui su vaistų pakuočių 2D kodais

Didmeninkams

 • Pasiūlos rodymas
 • Pasiūlos matymas
 • eUžsakymai
 • eSąskaitos
 • Integracija su eSąskaita.eu

Atstovybėms

 • Prekių pasiūla
 • Vaistų perkamumo statistika
 • Kainų palyginimas
 • Prekių prieinamumo informacija
 • Prekių lankomumo statistika

Vaistai.lt

 • Prekių aprašymai
 • Informacija, kuriose vaistinėse galima įsigyti prekę
 • Elektroninių parduotuvių sąrašas
 • Kainų palyginimai
 • Vaistų kainų istorija
 • Vaistinės
 • Straipsniai sveikatos temomis

Ligoninių vaistinių programinė įranga

 • Vaistų ir medicinos paskirties prekių pasiūla
 • Vaistų ir medicinos paskirties prekių prieinamumo informacija
 • Sutarčių apskaita
 • Sutarčių kontrolė
 • eUžsakymai
 • eSąskaitos

gydytojams.vaistai.lt

 • Elektroninis vaistų žinynas sveikatos priežiūros specialistams
 • Kompensuojami vaistai
 • Kompensuojamos medicininės paskirties prekės
 • A, B, C kompensavimo sąrašai
 • Vaistų paskyrimo tvarka
 • Receptų rašymas
 • Elektroninių receptų rašymas
 • Prekių aprašymai
 • Preparatų charakteristikų santraukos
 • Artimiausios vaistinės, kuriose galima įsigyti prekes

Vaistinių programinė įranga

 • Prekių apskaita
 • Buhalterinė apskaita
 • eReceptas
 • Interacija su iMAS
 • Vaistų ir vaistinės prekių pasiūla
 • Prekių aprašymai
 • eUžsakymai
 • eSąskaitos

24x7.lt

 • Prekių aprašymai
 • Informacija, kur galima įsigyti prekę
 • Elektroninių parduotuvių sąrašas
 • Kainų palyginimai
 • Straipsniai įvairiomis temomis

IT paslaugos

 • eUžsakymai
 • eSąskaitos
 • Programinės įrangos kūrimas

pirkis.lt

 • on-line aukcionai
 • prekių pardavimas
 • prekių pirkimas

eDelivery

 • SMP
 • AP

Skaitos kompiuterių servisas

Darbai


Projektas "DLTnode"


Daugiau informacijos Suskleisti

Projektas 'DLTnode'

Problema. Per pastarąjį dešimtmetį Lietuva padarė ženklią pažangą skaitmenindama paslaugas. Nepaisant naujų technologijų, IT sektoriaus pažangos, Lietuva šiuo metu susiduria su iššūkiais, kuriuos reikia apsvarstyti ir pradėti spręsti kuo įmanoma greičiau, naudojant naujas ar neseniai sukurtas technologijas, kaip pavyzdžiui – „Blockchain“ technologiją. Lietuva dalyvaudama Bendrojoje skaitmeninėje rinkoje turi galimybę prisijungti prie Europos „Blockchain“ paslaugų infrastruktūros (EBSI). Norint prisijungti prie EBSI, tereikia sukurti nacionalinį prisijungimo mazgą, kuris taps papildomu keitimosi duomenimis ES mastu kanalu. Pakankamas EBSI mazgų kiekis visoje Europos Sąjungoje gali nulemti skaitmeninių viešųjų paslaugų naudojimo standartizavimą: supaprastinti naudojimąsi, didinti prieinamumą piliečiams, įmonėms ar valdžios institucijomis.

Galimybės. Lietuvos nacionalinis mazgas, integruotas su EBSI, sudarys sąlygas ES valstybių narėms ir Lietuvai saugai ir patikimai dalintis informacija - gaunamais ir siunčiamais dokumentų srautais, jų stebėjimu ES mastu, nesikišant į kitų šalių institucijų darbą. Įsteigus pakankamą EBSI mazgų skaičių visose ES valstybėse narėse, bus sukurta kritinė masė efektyviam tinklo veikimui - kuo daugiau valstybių narių prisijungs prie EBSI, tuo daugiau elektroninių paslaugų bus prieinama tarpvalstybiniu mastu. Lietuviškas „node“ taps EBSI dalimi ir prisidės prie Europos skaitmeninių paslaugų. Jis bus skirtas tarpvalstybiniam ir nacionaliniam naudojimui.

„Blockchain“ (kitaip – „DLT“) technologijos taikymas sparčiai auga nacionalinio bei ES lygio iniciatyvose. „Blockchain“ technologija leidžia atsekti informaciją nepriklausomai nuo kitų šalių naudojamų technologijų. DLT mazgas suteikia naujų naudojimo galimybių šiuose sektoriuose:

 • daugelis socialinės ekonomikos veiklą plėtojančių organizacijų, naudodamos „blockchain“ technologiją, galėtų ženkliai pagerinti savo veiklos valdymą, padarydamos jį saugesnį ir labiau atsekamą;
 • „blockchain“ galėtų būti naudojama įgūdžiams atestuoti, užtikrinant kvalifikacijų ir diplomų suteikimo skaitmenine forma saugumą ar išduodant skaitmeninius pažymėjimus, kurie ir automatiškai atnaujina informaciją darbuotojų bei studentų gyvenimo aprašymuose (CV);
 • „blockchain“ technologija gali būti naudinga sveikatos, asmens priežiūros ir socialinių paslaugų srityje, tiek saugiam duomenų ir informacijos saugojimui, tiek paslaugų prieigai ir žmonių identifikavimui. Galimybė įdiegti saugias telemedicinos ir elektroninės priežiūros sistemas gali turėti didelį poveikį žmonių gyvenimo kokybei.
 • žemės ūkio sektorius nagrinėja, kaip būtų galima panaudoti naujas technologijas, produktų visiškam atsekamumui ir atpažįstamumui, užkertant kelią kenksmingam tiek gamintojams, tiek vartotojams sukčiavimui ar klastojimui.

Projektas. Projekto pavadinimas: „DLTnode mazgo, integruoto su Europos „Blockchain“ paslaugų infrastruktūra (EBSI), sukūrimas Lietuvoje ir viešųjų tarnybų, institucijų naudojimosi EBSI gebėjimų stiprinamas.“ Europos Komisija skyrė finansinę paramą iš CEF programos lėšų projektui „DLTnode“ (Projekto numeris 2020-LT-IA-0019, sutarties numeris INEA/CEF/ICT/A2020/2287551).

Projekto vertė: 198,540 Eur, partnerių nuosavas indėlis į projektą - 49,635 Eur.

Projekto trukmė - 1 metai: pradžia 2021-03-01, pabaiga 2022-03-01.

Partneriai. Projektą įgyvendina „Infobalt“ asociacija kartu su partneriais: VšĮ “eDelivery”, UAB „Systems integration solutions“, UAB „Skaitos kompiuterių servisas“ ir UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai”

Projekto tikslas yra sukurti, išbandyti paskirstytų duomenų technologijos (angl. Distributed ledger technology) mazgą, jį patvirtinti ir integruoti į Europos „Blockchain“ paslaugų infrastruktūrą (EBSI) bei sustiprinti viešųjų tarnybų, institucijų, suinteresuotų šalių naudojimosi EBSI gebėjimus. „DLTnode“ diegimas, išbandymas, patvirtinimas EBSI bus vykdomas laikantis saugumo, duomenų apsaugos ir eIDAS reikalavimų atitikties. Projekto metu bus parengtos dvi mokymo programos, skirtos nacionalinio mazgo vartotojams ir techninio įgyvendinimo specialistams, bus vykdomi mokymai, siekiant palengvinti EBSI naudojimą Lietuvoje. Taip pat bus vykdoma komunikacijos ir viešinimo veikla, kuria bus siekiama didinti supratimą apie „DLTnode“ prieinamumą bei skatinti keitimąsi gerąją patirtimi.

Nauda. Lietuvos prisijungimo prie EBSI dėka atsiras galimybė teikti tarpvalstybines viešąsias paslaugas, pagrįstas „blockchain“ technologija, ir pagerinti piliečių, vyriausybės ir organizacijų sąveiką.

Už šį leidinį atsakingas tik autorius. Europos Sąjunga neatsako už galimą jame pateiktos informacijos naudojimą.„Naujos galimybės LT“ - UAB „Skaitos kompiuterių servisas“ įgyvendina iš Europos regioninės plėtros fondo finansuojamą projektą


Daugiau informacijos Suskleisti

Kuriame Lietuvos ateitį

UAB „Skaitos kompiuterių servisas“ įgyvendina iš Europos regioninės plėtros fondo finansuojamą projektą „UAB „Skaitos kompiuterių servisas“ eksporto plėtra“ Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0188 siekiant padidinti įmonės eksportą.

Projekto tikslas – atrasti naujas rinkas ir didinti įmonės eksportą.

Įgyvendinant projektą, bus kryptingai vykdomos eksporto skatinimo veiklos – dalyvaujama užsienyje vykstančiose parodose, sutraukiančiose farmacininkus iš viso pasaulio.

2019 m. įsigaliojo EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS 2011/62/ES – „Dėl falsifikuotų vaistų patekimo į teisėtą tiekimo tinklą prevencijos“ reikalavimai, pagal kuriuos įmonė sukūrė sistemą, leidžiančią vaistų gamintojams pateikti gaminamų vaistų informaciją į centrinę Europos Vaistų Falsifikatų Sistemą (European Falsified Medicines System), generuoti unikalius serijinius numerius, kurie atitinka direktyvoje keliamus reikalavimus. Ši sistema – vienas iš pagrindinių produktų, kurie bus pristatomi parodose.

Įgyvendinant projektą, bus užmegzti ryšiai su potencialiais pirkėjai bei pasirašytos bendradarbiavimo sutartys sustiprins sėkmingo eksporto į esamas bei naujas rinkas galimybes ir paspartins įmonės eksporto apimčių augimą.

Projekto vykdymo biudžetas – 85 470,00 eurų; gauto finansavimo suma – 42 735,00 eurų.

Projekto įgyvenimo laikotarpis – 2019 m. liepa – 2020 m. liepa.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.Dėl falsifikuotų vaistų patekimo į teisėtą tiekimo tinklą prevencijos


Daugiau informacijos Suskleisti
vaistai.lt
EMVO
EMVO
NVVO
SKS Vaistai

 

Europos parlamentas 2011 metų birželio 8 dieną patvirtino direktyvą 2001/83/EC, kur pažymėjo, kad falsifikuoti vaistai kelia didelę riziką viešam sveikatos sektoriui (2001/83/EC 7 punktas). Šioje direktyvoje buvo sudėlioti reikalavimai, kurių pagrindu, 2015 spalio 2 dieną buvo patvirtintas reglamentas (EU) 2016/161, kur buvo detalizuoti ir išplėsti techniniai reikalavimai sistemoms, užtikrinančioms falsifikuotų vaistų kontrolę. Pagal šį reglamentą, su keliomis išimtimis, visų šalių narių didmeniniai vaistų platintojai ir vaistinės turi užtikrinti falsifikatų kontrolę nuo 2019 vasario 9 dienos.

Medikamentus gavę didmenininkai ir vaistinės, ligoninės bei kitos sveikatos apsaugos paslaugas teikiančios įstaigos bus atsakingos už jų patikrinimą. Jie turės įsitikinti, kad vaistai yra registruoti duomenų kaupykloje, o juos pardavus – išregistruoti ir taip užtikrinti, jog produktai nebus perparduodami.*

Medikamentų statuso pakeitimai gali apimti medikamentų pakuočių išdavimą, pakuočių „užšaldymą” tolimesniam tyrimui, pakuočių sunaikinimą, jų vagystės užfiksavimą ir pakuočių eksportavimą į trečiąsias šalis. Nacionalinės verifikacijos sistemos duomenų kaupykla gali sudaryti galimybę pakuotes apipavidalinti kaip pavyzdžius, įskaitant ir nemokamus mėginius.*

Atsižvelgiant į Europos parlamento ir tarybos direktyvą „2011/62/ES dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtų vaistų patekimo į teisėtą tiekimo tinklą prevencijos“, Skaitos kompiuterių servisas UAB (SKS) siūlo IT paslaugas, kurių pagalba būtų užtikrinamas direktyvoje numatytų reikalavimų techninių sprendimų įgyvendinimas.

SKS, kaip IT kompanija, daugiau nei 20 metų kaupianti patirtį farmacijos rinkoje, gali pasiūlyti IT sprendimus, kurių pagalba vaistų falsifikatų kontrolės įgyvendinimas farmacijos rinkoje veikiančioms kompanijoms vyktų sklandžiai.

Esant poreikiui, vaistų falsifikavimo sistemos duomenys gali būti kaupiami, integruojami su klientų naudojamomis sistemos.

Tam, kad galima būtų galima naudotis nacionaline vaistų verifikavimo sistema, sukurtas sprendimas turi būti sertifikuojamas.

SKS – sertifikuotas vaistų falsifikavimo sistemos IT paslaugų tiekėjas!

 

Nacionalinė vaistų verifikavimo sistema – SKS VV

Sistema, skirta komunikacijai su EMVO – https://emvs-connector.eu

 

*Informacijos šaltinis: http://nvvo.lt/apie-sistema/

Skaitos kompiuterių servisas UAB

K.Petrausko g. 19A, Kaunas

+370 37 330220

info@vaistai.lt

 

Kontaktiniai asmenys:

Jonas Žalinkevičius | +370 655 09449 | jonas@vaistai.lt

Marius Leicmonas | +370 650 93764 | marius@vaistai.lt

Skaitos kompiuterių servisasImpulsas tarptautinei prekybai ir konkurencijai


Daugiau informacijos Suskleisti

Nuo balandžio įsigalios naujovė, leisianti Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos (ES) šalių perkančiosioms organizacijoms ir tiekėjams keistis elektroniniais dokumentais. Laukiama, kad tai taps stimulu operatyvesniam tarptautinių prekių ir paslaugų judėjimui, didins konkurenciją tarp tiekėjų.

Viešųjų pirkimų sutartis vykdantiems tiekėjams informacinė sistema „E. sąskaita“ suteikia galimybę teikti ir gauti elektronines sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus bei avansines sąskaitas internetu. Vis dėlto, galimybės keistis šiais dokumentais tarptautiniu, ES šalių lygiu iki šiol nebuvo.

Antrąjį šių metų ketvirtį užbaigus sistemos modernizacijos etapą, bus suvienodinti elektroninių sąskaitų faktūrų techniniai standartai, užtikrinta sąveika tarp ES šalių nacionalinių sistemų. Tai palengvins galimybes užsienio tiekėjams dalyvauti Lietuvos perkančiųjų organizacijų vykdomuose viešuosiuose pirkimuose.

Todėl iki šių metų balandžio 18 dienos verslas ir perkančiosios organizacijos kviečiami iš anksto pasirengti pokyčiams ir suderinti savo siunčiamų ir gaunamų el. sąskaitų faktūrų turinį ir formatą su naujo standarto „eInvoicing“ moduliu. Automatiniam sąskaitų duomenų apsikeitimui turi būti sukurta sąsaja su turimomis apskaitos programomis. Dėl papildomos informacijos prašom kreiptis elektroninio pašto adresu einvoicing@registrucentras.lt

Prognozuojama, kad, įsigaliojus naujovei, iki metų pabaigos užsienio subjektai sistemoje pateiks ne mažiau kaip 1,5 tūkst. elektroninių sąskaitų faktūrų.

Registrų centras kartu su partneriais baigia įgyvendinti Europos Komisijos (EK) lėšomis finansuojamą projektą „eInvoicing Cross Border LT“, kurio tikslas yra sudaryti galimybę perkančiosioms organizacijoms priimti ir apdoroti europinį standartą atitinkančias elektronines sąskaitas faktūras iš kitų ES šalių.

Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais Ekonomikos ir inovacijų ministerija, asociacija „Infobalt“, verslo įmonėmis. Bendra projekto vertė – beveik 992,7 tūkst. eurų.

Papildoma informacija

„eInvoicing“ yra vienas iš Europos Komisijos Connecting Europe Facility (CEF) struktūrinių blokų (angl. building blocks), t. y. yra pakartotinio naudojimo techninės specifikacijos ir standartai, skatinantys tarpvalstybinių viešųjų paslaugų skirtų verslui vystymą. Bendri ES standartai turėtų paskatinti ES vieningos rinkos plėtrą, ekonomikos augimą ir didinti regiono konkurencingumą.Lietuvoje pradės veikti naujo standarto "E. sąskaita" modulis "eInvoicing"


Daugiau informacijos Suskleisti

Informuojame, kad nuo 2019 m. balandžio mėn. 18 d. Lietuvoje pradės veikti naujo standarto "E. sąskaita" modulis "eInvoicing", kuris suteiks galimybę perkančiosioms organizacijoms ir perkantiesiems subjektams priimti ir apdoroti Europos standartą EN 16931-1:2017 atitinkančias elektronines sąskaitas faktūras iš kitų ES šalių. Naujo standarto el. sąskaitos tiekėjų galės būti teikiamos naudojantis bet kuriuo PEPPOL tinkle registruotu prieigos tašku (angl. Access Point) naudojančiu PEPPOL AS4 profilį.

Kviečiame Lietuvos verslą ir perkančiąsias organizacijas iš anksto pasirengti pokyčiams ir suderinti savo siunčiamų el. sąskaitų faktūrų turinį ir formatą su naujo standarto "eInvoicing" moduliu. Pridedamas techninis aprašas.

Pakeitimai vykdomi, siekiant įgyvendinti 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES dėl elektroninių sąskaitų faktūrų naudojimo viešuosiuose pirkimuose. Atitinkamos direktyvos nuostatos bus perkeltos į LR Viešųjų pirkimų įstatymą.

Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis el. p. adresu: einvoicing@registrucentras.ltIntegracija su "E. Sąskaita"


Daugiau informacijos Suskleisti

Glaudžiai bendradarbiaudami su VĮ „Registrų centras“ palaikomos E.Sąskaitos plėtotojais mes kartu su UAB "Sistemų integracijos sprendimai" sukūrėme visiškai automatizuoto E.Sąskaitų pateikimo sprendimą įmonėms, parduodančioms prekes ir paslaugas viešajam sektoriui.

Mūsų klientai nuo šiol automatiškai ir tiesiogiai pateikia savo sąskaitas faktūras į E.sąskaita.eu sistemą. Dokumentai yra apdorojami be jokių papildomų veiksmų ar funkcinių klavišų paspaudimo.

Sprendimas sklandžiai veikia ir jau sulaukė palankaus klientų vertinimo.

„Skaitos kompiuterių servisas“ sėkmingai naudodamasis sprendimo teikiamomis galimybėmis jau siūlo savo klientams ne tik paprastą, bet ir saugų būdą pateikti elektronines sąskaitas savo įmonėms-partnerėms.

Dar daugiau, nuo šiol įmonės darbuotojai gali automatiškai prisijungti prie „Skaitos kompiuterių serviso“ sistemos https://market.vaistai.lt prieigos, kurioje ir jiems, ir įmonės klientams patogu peržiūrėti savo sąskaitų faktūrų statusą ir būklę bendrojoje E.sąskaita.eu sistemoje.

Tikimės ateityje pasiūlyti ne tik automatizuotą sąskaitų faktūrų pateikimo sistemą tiekiančiosioms įmonėms, bet ir perkančiosioms įmonėms patogią galimybę sąskaitas faktūras automatiškai importuoti iš e.Sąskaita.eu į savo apskaitos sistemas.

Skaitos kompiuterių servisas

Skaitos kompiuterių servisas UAB

+370 37 330220

info@vaistai.lt

Skaitos kompiuterių servisas

Sistemų integracijos sprendimai UAB

+370 5 240 2250

info@sis.ltEuropos Sąjungos bendrai finansuotas projektas „e. Invoicing Cross Border LT“


Daugiau informacijos Suskleisti

Europos Sąjungos bendrai finansuota

Valstybės įmonė Registrų centras kartu su partneriais Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, UAB "Alna Software", UAB "Skaitos kompiuterių servisas", UAB "Sistemų integracijos sprendimai" ir Asociacija "Infobalt" 2017 m. rugsėjo mėn. pradėjo įgyvendinti Europos infrastruktūros tinklų priemonės finansuojamą projektą "eInvoicing Cross-Border LT" (toliau - e. Invoicing).

Šiuo metu informacinė sistema "E. sąskaita" suteikia galimybę prekių, paslaugų ir darbų tiekėjams, vykdantiems viešųjų pirkimų sutartis, teikti ir gauti elektronines sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus bei avansines sąskaitas internetu. Tačiau informacinė sistema kol kas neatitinka 2017 m. spalio mėn. paskelbto Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto EN 16931-1:2017. Dėl Europoje egzistuojančių skirtingų teisinių elektroninių sąskaitų faktūrų reikalavimų ir techninių standartų, nepakankamo Europos Sąjungos šalių narių nacionalinių sistemų sąveikumo gali kilti kliūčių tarptautinei prekybai.

Atsižvelgiant į 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES dėl elektroninių sąskaitų faktūrų naudojimo viešuosiuose pirkimuose, e. Invoicing projekto apimtyje planuojama modernizuoti informacinę sistemą "E. Sąskaita" taip, kad ji sudarytų galimybes perkančiosioms organizacijoms ir perkantiesiems subjektams priimti ir apdoroti minėtą Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą atitinkančias elektronines sąskaitas faktūras.

Projekto metu jau įgyvendintos šios veiklos:

 1. Išanalizuoti verslo ir valstybės institucijų poreikiai, esama teisinė bei techninė bazės;
 2. Parengti būtinų teisės aktų pakeitimų projektai (Viešųjų pirkimų įstatymas).

Projekto metu ateityje planuojama įgyvendinti šias veiklas:

 1. Parengti reikiamą techninę infrastruktūrą, įgalinančią Europos Sąjungos šalių ūkio subjektus teikti elektronines sąskaitas faktūras Lietuvos Respublikos ūkio subjektais;
 2. Modernizuoti informacinę sistemą "E. Sąskaita" sukuriant integraciją su Europos Sąjungos dokumentų apsikeitimo tinklo prieigos tašku (angl. Access point);
 3. Parengti mokymosi medžiagą vartotojams lietuvių ir anglų kalbomis;
 4. Viešinti projekto metu planuojamus ir pasiektus rezultatus.

Įgyvendinamo projekto vertė: 993 000 eurų, iš kurių Lietuvos partnerių nuosavas įnašas sudaro 249 000 eurų.

Projekto veiklas planuojama įgyvendinti iki 2019 m. balandžio mėn.PROJEKTAS „eDeliveryLT“


Daugiau informacijos Suskleisti

Problema. Lietuva iki 2017 m buvo viena nedaugelių Europos Sąjungos (ES) šalių neturėjusių prieigos prie ES bazinių paslaugų platformos veikiančios ES sukurtoje vieningoje skaitmeninių paslaugų infrastruktūroje, taip būdama tarpvalstybiniu mastu (angl. cross-border) teikiamų skaitmeninių paslaugų atskirtyje.

Tuo tarpu Lietuvos verslas su ES šalių institucijomis, ūkio subjektais ir piliečiais kasdien keičiasi didžiuliais dokumentų kiekiais , tačiau praktiškai neturi galimybės šių elektroninių dokumentų siųsti ir gauti sąveikiu, saugiu, patikimu ir teisiškai pripažįstamu būdu. Tokį tarpvalstybinį keitimąsi elektroniniais dokumentais įgalina elektroninio pristatymo skaitmeninių paslaugų blokas (angl. building blocks).

Galimybės. ES skatina ES valstybes nares dalyvauti tarpvalstybinių skaitmeninių paslaugų kūrime ir naudojime, suteikdama šalims narėms prieigą prie ES transeuropinių tinklų ir teikdama finansinę paramą tokių paslaugų kūrimui per bendro intereso projektus. Europos infrastruktūros tinklų priemonė (EITP) (angl. Connecting Europe Facility, CEF) yra svarbiausias ES finansinės paramos teikimo instrumentas transeuropiniams tinklams ir skaitmeninių paslaugų infrastruktūros sudedamosioms dalims (angl. building blocks, toliau – skaitmeninių paslaugų blokai) kurti – pvz., elektroninis pristatymas (eDelivery), elektroninė sąskaita (eInvoicing), elektroninė atpažintis (eID), elektroninis parašas (eSignature), e-sveikata (eHealth), elektroninis vertimas (eTranslation).

Projektas. Elektroninio pristatymo (eDelivery) sukūrimui Lietuvoje Europos Komisija 2017 m. skyrė finansinę paramą iš CEF programos lėšų projektui „eDeliveryLT“ (projekto Nr. 2016-LT-IA-0080, sutarties Nr. INEA/CEF/ICT/A2016/1284783) įgyvendinti.

Projekto vertė – 248.810 Eur, partnerių nuosavas indėlis į projektą – 62.202,5 Eur.

Projekto trukmė – 2 metai: pradžia 2017-04-01, projekto pabaiga 2019-04-01, planuojama elektroninio pristatymo veiklos pradžia – 2018-09-01.

Partneriai. Projektą „eDeliveryLT“ įgyvendina asociacija Infobalt (koordinatorius) kartu su partneriais – UAB „Sistemų integracijos sprendimai“, UAB „Skaitos kompiuterių servisas“ ir viešoji įstaiga „eDeliveryLT“. Pastaroji atsakinga už elektroninio pristatymo tolesnį palaikymą ir plėtrą.

Projekto tikslas – sukurti prieigos tašką (angl. Access Point) su paslaugos metaduomenų leidėju (angl. Service Metadata Publisher, SMP) skirtą elektroninių dokumentų tarpvalstybiniam apsikeitimui ir išbandyti šio prieigos taško veikimą vienerius metus. Tai įgalins Lietuvos ūkio subjektus keistis elektroniniais dokumentais tiek tarpusavyje, tiek ir ES mastu.

Elektroniniam pristatymui eDelivery LT numato naudoti B2A (verslas institucijoms) scenarijų, patvirtintą PEPPOL organizacijos ir kuris suderinamas su B2B (verslas verslui) scenarijumi. Atitiktis elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo reikalavimams užtikrina teisinį tikrumą ir patikimumą tarpvalstybiniame elektroninių dokumentų perdavime, o sąsaja su transeuropine skaitmeninių paslaugų infrastruktūra (angl. Digital Service infrastructure, DSI) užtikrina saugias ir patogias dokumentų transakcijas.

Nauda. Elektroninis pristatymas įgalins sąveikumą ES lygiu ir tarp ES valstybių narių nepriklausomai nuo to, kokie standartai naudojami kiekvienoje iš ES šalių.

Be to, sukūrus elektroninį pristatymą Lietuvoje, kaip vienoje iš ES Bendrosios rinkos ir Šengeno zonos šalių, jį galima išplėsti ir už ES ribų, pirmiausia ES Rytų Partnerystės šalyse, iš kur ateina didieji transporto, prekių ir paslaugų srautai.

Už šią publikaciją atsakingas tik autorius. Europos Sąjunga neatsako už galimą joje pateiktos informacijos naudojimą

Už šią publikaciją atsakingas tik autorius. Europos Sąjunga neatsako už galimą joje pateiktos informacijos naudojimą.Kuriamas dokumentų tranzakcijų valdymo algoritmo modelis paskirstytoms sistemoms (SmartContract)


Daugiau informacijos Suskleisti

Kuriame Lietuvos ateitį

UAB „Skaitos kompiuterių servisas“ kartu su partneriu UAB “Sistemų integracijos sprendimai” pradėjo įgyvendinti projektą „Dokumentų tranzakcijų valdymo algoritmo modelio paskirstytoms sistemoms (SmartContract) sukūrimas" (projekto Nr. J05-LVPA-K-04-01050). Šiam projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-828 „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ suteikta iki 184 344,78 Eur ES parama.

Projekto metu siekiama sukurti dokumentų transakcijų valdymo algoritmo modelį paskirstytoms sistemoms (Smart Contract). Šis sprendimas sudarytų technines galimybes, sistemų gamintojams nesudėtingu būdu, susieti jų gaminamų programinių įrangų duomenis/dokumentus registruoti, panaudojant kriptografinius algoritmus, pasirinktoje paskirstytųjų duomenų technologijos (angl. Distributed Ledger Technology) (toliau – DLT) platformoje, bei gebėti nuskaityti ir patikrinti informaciją, kuri jau yra įregistruota DLT platformoje.

Verslo procesų integracija su decentralizuotomis skaitmenizavimo technologijomis yra nauja ir neapibrėžta technologinė šaka, todėl reikalinga sistematinė DLT technologijos panaudojamumo verslo aplinkos procesams analizė. Norint įvertinti DLT technologiją kaip pagrindą kitoms skaitmeninėms aplikacijoms, šiuo metu trūksta teorinių ir praktinių tyrimų, kurie apibūdintų bendras tokios platformos panaudojimo galimybes, kadangi šioje stadijoje DLT technologija nėra pakankamai ištyrinėta. Viena pagrindinių DLT savybių yra ne vien tik informacijos dalinimasis decentralizuotai, tačiau ir dalinamosios informacijos autentiškumo ir turinio vientisumo aspekto panaudojamumas versle ne vien tik teoriniu bet ir praktiniu lygmeniu.

Siekiamas projekto rezultatas – sukurtas dokumentų transakcijų valdymo algoritmo modelis paskirstytoms sistemoms (SmartContract). Šio modelio pagrindu būsų sukurtas naujas IT produkto prototipas - DLTConnector modulis, skirtas esamų dokumentų ir duomenų vadymo sistemų tranzakcijų bendrinimui naudojant paskirstytų duomenų technologijas (DLT). Tokiomis savybėmis pasižyminčios sistemos rinkoje šiuo metu nėra.

Daugiau informacijos: www.esinvesticijos.lt

Apie mus


Skaitos kompiuterių servisas UAB - informacinių technologijų kompanija, nuo 1996 metų aktyviai veikianti farmacijos rinkoje, teikianti informacinių sistemų kūrimo, diegimo, priežiūros, konsultavimo ir įvertinimo paslaugas šios rinkos subjektams.

SKS nuolat bendradarbiauja su Lietuvos Valstybinėmis institucijomis dėl informacijos apsikeitimo harmonizavimo, standarto palaikymo, kompetetingos informacijos apie vaistų rinką pateikimo.

SKS bendradarbiauja su Valstybine Maisto ir Veterinarijos tarnyba (VMVT) dėl teisingos informacijos apie maisto papildus pateikimo.

Informacinės sistemos SKS Vaistai naudotojai - vaistinės, gydytojai, ligoninės, poliklinikos, didmeniniai vaistų bei medicininės paskirties prekių tiekėjai, Lietuvos vaistų gamintojai, užsienio gamintojų atstovybės, kitos mažmeninės prekybos įmonės.

Specializacija bei ilgametis bendradarbiavimas su farmacinės rinkos dalyviais įgalino SKS dalintis sukaupta patirtimi ir žiniomis Jūsų profesionaliam darbui.


Kontaktai

Skaitos kompiuterių servisas UAB

K.Petrausko 19A, Kaunas, LT-44162

tel. +370 37 330 220

el. paštas: info@vaistai.lt

 

SKS IT tel. +370 37 323 201

el. paštas: info@sks.lt